அடுத்த மாசம் வாரிசு ஆடியோ லான்ச்... நெருக்கடி கொடுக்கும் ரெட் gaint movies !!! குழப்பதில் விஜய்?