”அதிமுக ஓரணியில் சேர்ந்தால் மட்டும்தான் இதுக்கு முற்றுப்புள்ளி” துரை வைகோ | Durai Vaiko