அய்யய்யோ தமிழக மக்களே.. பயங்கர ஆபத்து.. அலறும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர்...?