இது அரசியல்‌ காழ்ப்புணர்ச்சி எதற்கு இந்த கள்ள மௌனம் ஸ்டாலின் அரசை விளாசும் ஓபிஎஸ்...!