ஊதுபத்தியின் பயன்கள்

ஊதுபத்தியின் பயன்கள்

ஊதுபத்தியை ஏற்றி வைத்தவுடன் புறப்படும் தெய்வீக மணம் சுற்றுச்சூழலை சூழ்ந்து விடும் அது புகைந்து சாம்பல் ஆனாலும் சுற்றி இருப்பவர்களை தன் மனத்தால் மகிழ்விக்கின்றது.

இது ஒரு தியாக மனப்பான்மையின் வெளிப்பாடு ஓர் உண்மையான இறை தொண்டன் என்னுடைய சுயநலம் குணங்களை எல்லாம் விட்டொழிக்க வேண்டும் பிறருக்காக நன்மை செய்வதில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

அவர்களின் வாழ்க்கையும் மணம் வீச வழி செய்வதே தெய்வீக செயலாகும் ஊதுபத்தி சாம்பலாகி விட்டாலும் மனம் மட்டும் காற்றில் கலந்து விடுகின்றது.

அதன் மணத்தை முகர்ந்து அதை தன் நினைவிலேயே வைத்திருப்பர் போலத்தான் மற்றவர்களுக்காக நன்மை செய்துவிட்டு வாழ்ந்து மறைந்தவர்களின் பேரும் புகழும் என்றுமே மக்களிடையே நிலைத்திருக்கும்.

நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு நன்மை தரும் நல்ல விஷயங்களை கூறுவதும் நல்ல விஷயங்களை அவர்களுக்கு செய்தலும் அவர்கள் எப்போதும் நல்வாழ்வு பெற வேண்டும் என மனதார நினைப்பதும் மிகப்பெரிய உன்னதமான செயலாகும்.

பிற குணத்தை தான் ஊதுவத்தி குறிக்கின்றது இதுபோன்ற குணத்தை உடையவர்கள் தான் ஈஸ்வரனுக்கு மகிழ்ச்சியை தருபவர்கள் தான் நம் பெரியவர்கள் அவ்வாறு கூறியுள்ளனர்.

மற்றவர்களுக்கு நன்மை தரும் நல்ல விஷயங்களை செய்வதால் ஒருவருடைய தீவினைகள் தேய்ந்து நல்வினைகள் பெருகும்.