ஐ.நா. பருவநிலை மாநாட்டில் ரிஷி சுனக் பங்கேற்பு | UN Rishi Sunak participates in climate conference