ஒரே ஒரு பாடலுக்கு இத்தனை கோடி செலவா - சங்கர் என்றால் சும்மாவா | sankar spends many crores