குஜராத் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 1,621 பேர் போட்டி | 1,621 candidates in Gujarat elections