கடும் பனிப்பொழிவால் நியூயார்க்கில் அவசர நிலை பிரகடனம் | Heavy snow in New York | Britian News