சிக்கலில் மாட்டி சீக்காளியான பிரபல இயக்குனர் மற்றும் நடிகை | Director Purijagannath, Actress Sharmi