செய்தியாளரை தாக்கிய விஜய் ரசிகர்கள்... விஜய் கண்டுகொள்ளாதது ஏன் ? Vijay fans attacked the journalist