ஜி20 மாநாட்டில் ரஷியாவை கண்டித்த ரிஷி சுனக் | Rishi Sunak condemned Russia at G20 summit