திருப்பதி கோவிலில் இலவச தரிசனத்திற்கு 40 மணி நேரம் காத்திர்க்கும் மக்கள் | tirupathi News