தலீபான்களின் அரசை விமர்சித்த பேராசிரியர் | Professor Criticized The Government of The Taliban