பாகிஸ்தானில் பனிப்புயலில் சிக்கிய 22 பேர் | 22 People Trapped in Blizzard in Pakistan | Britain News