புதுச்சேரியில் எம். பி. சி. க்கு இடஒதுக்கீடு | Puducherry M. B. C. Reservation