புதுச்சேரியில் காவல் துறையில் இடஒதுக்கீடு அமைச்சர் ஆலோசனை