மேற்குவங்க ஆளுநராக இன்று பொறுப்பேற்கிறார் சி.வி. ஆனந்த் போஸ் | Governor West Bengal C.V. Anand Bose