ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலிலிருந்து காசி விஸ்வநாதசுவாமி கோயிலுக்கு 200 பேர் ஆன்மிகப் பயணம்