ரயில்களில் எகனாமிக் 3-ம் வகுப்பு ஏசி பெட்டிகளை நீக்க முடிவு | Train 3rd class AC Coach