விண்வெளிக்கு தக்காளி அனுப்பிய நாசா ஏன் தெரியுமா? | NASA sent tomatoes into space | NASA Current News