10% இட ஒதுக்கீட்டுக்கு நாராயணசாமி எதிர்ப்பு | Narayanasamy against 10% seat reservation